Strony

dr Ireneusz Szczukowski

ireneusz.szczukowski; e-mail:iszczukowski@wp.pl
*****************************************************************

Notka biograficzna
1999 r. magister filologii polskiej (Uniwersytet Gdański)
2001 r. magister teologii (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, studia zaoczne)
2005 r. doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa na podstawie rozprawy: Tropami augustynizmu w poezji polskiego baroku napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Jadwigi Kotarskiej
od 1 X 2005 adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej
Dziedziny badań:
Literatura staropolska (głównie barokowa) w kręgu historii idei i historii mentalności
Staropolskie reprezentacje ciała
Literatura staropolska w kontekście języka współczesnej humanistyki

Wykład otwarty:
Mikołaj Rej o języku ojczystym, świecie i ... ludziach w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy w ramach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego 22.02 2010

Czytaj więcej....